Mecenassen gezocht

Giften zijn voor veel culturele organisaties, individuele kunstenaars en creatieve makers een belangrijke inkomstenbron. Ook voor Atelier de Tussenruimte. Atelier de Tussenruimte hoopt vele zaadjes te kunnen planten in het creatieve brein bij de huidige leerling die de vernieuwer van straks is. We gaan op zoek naar de gift voor de wereld van elke leerling die zich bij ons mag ontplooien. We hebben elkaar immers allemaal wat te geven. Graag doen wij een beroep op uw gulle belangeloze gift wanneer u:

Uw gift zullen wij met zorg inzetten.

Bankrekening:

NJJ van Zetten NL80 ABNA 0470 9726 29

Mecenas:

"Een mecenas draagt belangeloos bij aan het algemeen nut. Dit doet hij of zij vanuit ideële motieven. De functie van een mecenas heet mecenaat. Een mecenas kan een particulier, ondernemer of zelfs bedrijf (corporate giving) zijn. Type Mecanassen:

(bron: https://bij.cultuur-ondernemen.nl/culturele-financieringswijzer/dossier/mecenas-en-mecenaat#wat-is-een-mecenas-en-het-mecenaat)

 

©Atelier de Tussenruimte

Website: Fabian van Zetten