Tien Atelier de Tussenruimte-principes

  1. Vakken, lessen en het curriculum zijn niet leidend in het leren van kinderen, spelen wel.
  2. Bij de speel-leeromgeving wordt de fysieke buitenwereld in leefomgeving van de leerling betrokken.
  3. Er worden rijke, ongebruikelijke en kwalitatief goede materialen aangeboden.
  4. De kunstenaar zet bewust spelenderwijs groepsactiviteiten/oefeningen in ter bevordering van nieuwe hersenverbindingen.
  5. Leerlingen worden niet afgerekend/beoordeeld op het leerresultaat. Faalruimte is juist aanwezig.
  6. De leerling is minimaal een dagdeel per keer aanwezig.
  7. Leerlingen worden niet altijd gelijk behandeld. Want ieder kind heeft zijn eigen excellentie.
  8. Leerlingen worden ingedeeld in heterogene groepen met gevarieerde leeftijd (4-18 jaar) en gevarieerd leerniveau.
  9. Het aantal leerlingen waar een kunstenaar per dagdeel voor verantwoordelijk is, is maximaal 10.
  10. De kunstenaar staat buiten het schoolsysteem en wordt niet van ‘bovenaf’ aangestuurd

©Atelier de Tussenruimte

Website: Fabian van Zetten