Motto

Atelier de Tussenruimte heeft als motto “spelenderwijs vernieuwend verbinden”. Via dit vernieuwende verbinden is Atelier de Tussenruimte een tegenkracht voor het systeem van toetsing en het curriculum binnen het traditionele onderwijs. Atelier de Tussenruimte werkt via spelen en het activeren van de creatieve breinstijl aan hersenontwikkeling i.p.v. kennisontwikkeling zoals we dat heden gewoon zijn in het onderwijs.

Missie

Atelier de Tussenruimte wil vanuit een voortrekkersrol de artistieke praktijk van de kunstenaar met lesbevoegdheid in de directe leefomgeving van de leerling betrekken bij het onderwijs in de leerplichtperiode. Gedurende de schooltijd brengen leerlingen in de luwte van de dagelijkse lespraktijk structureel tijd door in het atelier van de kunstenaar. Via de meespelende kunstenaar leren leerlingen zichzelf en de wereld kennen en ontdekken. De kunstenaar spiegelt zijn creatieve breinstijl en activeert daarmee de kunstenaarsmindset/playfullfind van de leerling. Atelier de Tussenruimte wil daarmee een positieve bijdrage leveren aan de intrinsieke motivatie van leerlingen. Een motivatie die de belangrijkste motor onder het leren is.

©Atelier de Tussenruimte

Website: Fabian van Zetten